Dopřejte si efektivní odpočinek...

03.01.2016

Proč relaxovat?

Otázka by spíš měla znít "Proč nerelaxovat?" :-) Asi nemá příliš smysl se rozepisovat o uspěchané době, civilizačních chorobách, stresu, špatné náladě a negativním myšlení. Čím víc se zabýváme problémy, tím větší je naše psychické, a tím i fyzické napětí. Relaxace je vhodná pro každého, kdo cítí potřebu se zastavit, vydechnout si a uvolnit své vnitřní napětí.

Často se setkávám s tím, že lidé nevědí, jak vlastně efektivně relaxovat. Lehnout si nebo jít se projít mnohdy jakoby nestačilo. Proč? Protože i při tom nás mohou obtěžovat vtírající se otravné myšlenky - o tom, co nám chybí, co jsme udělali špatně, co ještě "musíme" udělat, stihnout, zařídit... Každý by si jistě mohl doplnit své.

Jak tedy relaxovat?

Principem relaxování je zaměření pozornosti jinam než na naše zatěžující myšlenky, a to zejména na naše tělo. Výsledkem dobře provedené relaxace je fyzické a psychické uvolnění. Níže uvádím tři tipy, jak můžete relaxovat.

1) NÁDECH-VÝDECH: Patrně nejsnažší a zároveň nejdostupnější formou relaxace je zaměřit svou vědomou pozornost pouze na nádech a výdech. Při každém výdechu dojde k fyziologickému svalovému uvolnění. Cvičení lze provádět vsedě či vleže.

2) ZATNOUT-POVOLIT: Další možností je svalová relaxace prováděná vleže. Pohodlně se položte na záda, ruce mějte rovně natažené a dlaněmi vzhůru, nohy natažené snožmo, paty nechte se vzájemně dotýkat a špičky mějte odsebe. Nejprve se jen pětkrát zhluboka nadechněte a vydechněte. Během dalšího nádechu zatněte všechny možné svaly v těle. Vydržte po dobu pěti sekund. Při výdechu svaly povolte. Opakujte celkem pětkrát. Cvik se doporučuje dělat před spaním, a tak je možné v uvolněné pozici setrvat do usnutí.

3) RELAXACE PĚTI SMYSLŮ: Mým posledním tipem je postupné soustředění se na jednotlivé smysly. Pohodlně se usaďte nebo položte, pomalu si zavřete oči a zaměřte se na jeden ze svých smyslů. Po chvíli tento smysl uvolněte a zaměřte svou pozornost na další smysl. Postupně se věnujte všem svým pěti smyslům. Doporučuji pořadí sluch-hmat-čich-chuť-zrak. V případě vašeho zájmu vám ráda zašlu audionahrávku, s jejíž pomocí vás relaxací můžu provést.

Co s rušivými myšlenkami?

Během relaxace se vás myšlenky s nejvyšší pravděpodobností budou i přesto snažit rušit. Co s nimi? Můžete si například zkusit představit, že je balíte do poštovních balíčků a odkládáte je vedle sebe a nebo na vlak, který je odváží daleko od vás pryč. Pak se zase zkuste vrátit k vědomému soustředění se na vámi vybraný objekt pozornosti.

Nechte se vést...

Je-li pro vás relaxace pořád tak trochu cizím pojmem, je příjemné, pokud vás relaxací nejprve někdo provede. Nahrála jsem pro vás "relaxaci pěti smyslů" a nabízím vám ji nyní zdarma - v případě vašeho zájmu vyplňte formulář po kliknutí na tlačítko níže.

Chci relaxovat

Máte-li zájem o poslech audionahrávky relaxace pěti smyslů ZDARMA, vyplňte prosím své údaje.

Další články

Covidové období vystřídalo období možná ještě náročnější - válka na Ukrajině, která má dalekosáhlé dopady i na lidi v naší zemi. Kdekdo se bojí, že válečný konflikt bude trvat dlouho nebo se rozšíří i za hranice Ukrajiny. Ekonomické dopady jsou znát už nyní. Probíhá příchod uprchlíků. Organizují se sbírky peněz i humanitární pomoci. Řada lidí se...

S tím nám může pomoct vědní obor zvaný sociální psychologie. Ta se zabývá člověkem v kontextu sociálních vztahů, resp. tím, jaký na nás mají vliv druzí lidé. Aronson, Wilson, Akert a Sommers sepsali báječnou knihu věnující se tématům, která se dotýkají každého z nás, ať už jde o postoje, předsudky, agresivitu, sociální vnímání a poznávání,...

Asi tak za necelé 2 měsíce se stanu mámou a byť s předstihem, začínám se zamýšlet nad tím, jak se svojí dcerou komunikovat otevřeně. Aktuálně probíhající Vánoce přede mě konkrétně staví otázku, jak s dítětem časem mluvit o Ježíškovi. Lhaní je mi cizí a vím, že ani o Ježíškovi lhát nechci. Zároveň bych ráda vytvářela tu kouzelnou atmosféru, která k...

Dnešním dnem začíná advent - čtyřtýdenní období rozjímání a vylaďování se na vánoční svátky. Ideálně by měl být tento nadcházející čas časem zklidnění a odpočinku. Je ale na každém z nás, jak adventní dobu pojmeme. Někdo bude hlavně uklízet nebo nakupovat dárky pro druhé. Jiní si budou chtít najít čas na sebe a třeba koupí i nějaký dárek sami sobě....

Mimořádná opatření trvají už 4 týdny. Možná je to pro vás teprve krátká doba, nebo se vám to naopak zdá už jako věčnost. Možná jste se ještě nestihli v celé situaci rozkoukat, nebo jste se už ve všech těch změnách naučili nějak fungovat. Řada lidí se rozhodla přizpůsobit, resp. na vzniklou situaci aktivně reagovat a v různé míře změnila...

Celý svět aktuálně žije společným tématem - koronavirovou epidemií. K tomuto tématu už toho bylo napsáno dost a ještě toho dost napsáno bude. Taky bych se k němu ráda vyjádřila.

Nejspíš se také dostáváte do situací, které vám jsou nepříjemné a nevíte, jak je řešit. Hledáte, jak v nich něco změnit, ale po chvíli docházíte ke zjištění, že radši nic měnit nebudete, že to tak nejspíš má být. V dané situaci nacházíte nějaký smysl, a proto v ní zůstáváte. Po čase se však zmíněná nespokojenost ozve znovu a opět...

Přepis rozhovoru Matouše Zaha s Martinou Maierovou pro ČT Déčko - Planeta Yó