Emoce druhých zvládáme do takové míry, do jaké ...

13.11.2023

Můžeš o sobě říct, že zvládáš svoje emoce? A co to pro tebe vlastně znamená je ZVLÁDAT? Znamená to je potlačovat? Nebo je nechat proudit? Nebo ještě něco jiného?

Pro mě to znamená dovolit si je cítit a nechat je proudit. Uvolňovat je ve chvíli, kdy se ve mně objeví, a nestřádat si je v sobě. Neznamená to však, že si pod jejich vlivem dovolím se jakkoli CHOVAT, ale rozhodně si dovoluji se jakkoli CÍTIT.

A stejně tak jako já mám emoce, tak i druzí mají emoce. Jak zvládat emoce druhých? Emoce druhých budu zvládat tak dobře, jako budu zvládat ty svoje. Tedy jak moc budu dovolovat sobě prožívat celé spektrum emocí, tak moc to budu dovolovat i druhým a tím víc se svým i s jejich prožíváním budu v pohodě.

Jakou emoci máš problém u druhých zvládat?

Takovou máš nejspíš problém dovolit si sama sobě. Vezměme si např. vztek. Řadě z nás byl zakazován, slýchali jsme "nevztekej se, jsi zlá holčička, ty ty ty". Osvojili jsme si tak, že vztekání je zlé – u nás samotných i u ostatních. Naučili jsme se ho proto u sebe potlačovat (což rozhodně neznamená, že u nás přestal vznikat) a snažíme se jej všelijak potlačit i u druhých. Vztek je ale naprosto přirozená emoce, přirozeně v nás vzniká, a to mnohdy na bázi každodennosti. Např. když se někdo snaží překročit naše hranice, tak nás to vzteká – protože nás to vede k ustrážení těch hranic a to je naprosto v pořádku. Jak jsme ale naučené, že je vztek něco špatného, popřeme ho v sobě a přestáváme tak s ním být v kontaktu. Naopak třeba i požadavku toho druhého člověka vyhovíme, protože si myslíme, že by se to tak mělo nebo že díky tomu vyhovění něco získáme či doufáme, že se tím vyhověním něčemu vyhneme. Ale ta emoce se v nás nerozplyne, neuvolní se, protože my ji neuvolníme. Emoce si tak v sobě hromadíme a stáváme se papiňákem, vnímáme tlak uvnitř sebe, bojíme se, že bouchneme a že ten výbuch bude destruktivní…

Říkáš si, že je ti to nějaké povědomé?

Chceš víc porozumět svým emocím a přestat natlakovávat svůj papiňák? Podívej se na krátké video, jak můžeš citlivě reagovat na svoje emoce, a získej možnost, jak se o emocích dozvědět víc – včetně toho, jak předcházet jejich nahromadění a jak je průběžně uvolňovat.

Chci mít svoje emoce zmáknuté >>>