Musíme si promluvit

09.06.2017

Čas od času nám ve vztazích nezaškodí promluvit si o vážnějších (či citlivějších, křehčích atp.) tématech. Nejlepší samozřejmě je řešit vše hned "za tepla" a nečekat, až druhému nasčítáme kritické množství "černých puntíků" nebo pomyslných kapek plnících pohár naší trpělivosti. Níže nabízím ke zvážení postup, který nám může pomoci k tomu, aby po dialogu nezůstal jeden vítěz a jeden poražený (nebo dokonce dva poražení), nýbrž aby z debaty vzešli dva vítězové.

1. Čeho chci v diskusi docílit?

Ať už vzniklou situaci řešíme ihned, nebo kdykoliv později, je vhodné začít tím, že si pro sebe pojmenujeme cílovou metu plánované diskuse.

Ve své praxi se často setkávám s přáními klientů, aby je někdo jim blízký:

  • pochopil
  • omluvil se jim
  • začal dělat to a to
  • přestal dělat to a to
  • atp.

Ale jak moc je v našich možnostech takového cíle dosáhnout? Zodpovězme si proto další otázku:

2. Jak moc můžu dosažení stanoveného cíle ovlivnit?

Najděme míru svého vlivu na škále od 0 % do 100 %. Ukazuje se, že naše prvotní záměry zpravidla příliš ve svých rukou nemáme. Co s tím?

3. Zkusme náš cíl předefinovat tak, abychom měli na jeho dosažení větší vliv.

Kroky 2) a 3) provádějme klidně i opakovaně, dokud se v míře svého vlivu nedostaneme co nejblíže ke 100 %.

Tímto se ze svých původních proseb můžeme dostat např. k těmto záměrům, u nichž vědomě opouštíme svůj nárok na to, aby druhý u sebe něco měnil:

  • popsat druhému, jak vnímám vzniklou situaci
  • požádat druhého o laskavost, o pomoc
  • vyjádřit druhému pochopení
  • poděkovat druhému za to, čeho si na něm a na jeho konání vážím
  • atd.

Možná vám to přijde trochu "přitažené za vlasy", jakoby se totiž úplně vytratila naše prvotní přání. Věřím však, že opak je pravdou. Tím, že na druhého nebudeme tlačit a manipulovat jej tam, kde ho chceme mít, vneseme do našeho vzájemného vztahu díky respektu v komunikaci více svobody.

Na závěr tedy už jen krátké a snad výstižné shrnutí: Neplánujme cíle druhým, ale výhradně sobě! :-)


Další články

Mimořádná opatření trvají už 4 týdny. Možná je to pro vás teprve krátká doba, nebo se vám to naopak zdá už jako věčnost. Možná jste se ještě nestihli v celé situaci rozkoukat, nebo jste se už ve všech těch změnách naučili nějak fungovat. Řada lidí se rozhodla přizpůsobit, resp. na vzniklou situaci aktivně reagovat a v různé míře změnila...

Celý svět aktuálně žije společným tématem - koronavirovou epidemií. K tomuto tématu už toho bylo napsáno dost a ještě toho dost napsáno bude. Taky bych se k němu ráda vyjádřila.

Nejspíš se také dostáváte do situací, které vám jsou nepříjemné a nevíte, jak je řešit. Hledáte, jak v nich něco změnit, ale po chvíli docházíte ke zjištění, že radši nic měnit nebudete, že to tak nejspíš má být. V dané situaci nacházíte nějaký smysl, a proto v ní zůstáváte. Po čase se však zmíněná nespokojenost ozve znovu a opět...

Přepis rozhovoru Matouše Zaha s Martinou Maierovou pro ČT Déčko - Planeta Yó

Dostala jsem krásnou příležitost promluvit v České televizi stručně o emocích. Moje sdělení mělo být adresováno dětem, ale myslím, že by něco z něj mohlo být užitečné i pro dospěláky. Totiž ona schopnost rozumět svým emocím a umět s nimi žít se až tak neváže na rok našeho narození - mnozí by mohli vyprávět:-) Zkrátka, je to téma...

Čas od času nám ve vztazích nezaškodí promluvit si o vážnějších (či citlivějších, křehčích atp.) tématech. Nejlepší samozřejmě je řešit vše hned "za tepla" a nečekat, až druhému nasčítáme kritické množství "černých puntíků" nebo pomyslných kapek plnících pohár naší trpělivosti. Níže nabízím ke zvážení postup, který nám může pomoci k tomu, aby po...

"Mám pocit, že mi život nějak protéká mezi prsty... Nic nestíhám, ráno vstanu, běžím do práce a najednou je večer... Časopis jsem si nepřečetla snad roky... Kdy už tohle moje hektický období skončí...," řekla hned poté, co se usadila do křesla. Byla celé té hektičnosti plná. Chtěla žít jinak, ale netušila, jak. Nebo možná věděla, jak by její...

Blíží se konec roku a s ním i příležitost vědomě, tj. s konkrétní vizí, vstoupit do roku nového. Dnes se seznámíme s technikou nejčastěji nazývanou jako "visionboard", která nám umožní jednak objevit svou vizi, a jednak nás podpoří v jejím žití. Práci s vizí se nemusíme nutně věnovat na přelomu roku, rovněž je vhodné období kolem narozenin nebo i...