Musíme si promluvit

09.06.2017

Čas od času nám ve vztazích nezaškodí promluvit si o vážnějších (či citlivějších, křehčích atp.) tématech. Nejlepší samozřejmě je řešit vše hned "za tepla" a nečekat, až druhému nasčítáme kritické množství "černých puntíků" nebo pomyslných kapek plnících pohár naší trpělivosti. Níže nabízím ke zvážení postup, který nám může pomoci k tomu, aby po dialogu nezůstal jeden vítěz a jeden poražený (nebo dokonce dva poražení), nýbrž aby z debaty vzešli dva vítězové.

1. Čeho chci v diskusi docílit?

Ať už vzniklou situaci řešíme ihned, nebo kdykoliv později, je vhodné začít tím, že si pro sebe pojmenujeme cílovou metu plánované diskuse.

Ve své praxi se často setkávám s přáními klientů, aby je někdo jim blízký:

  • pochopil
  • omluvil se jim
  • začal dělat to a to
  • přestal dělat to a to
  • atp.

Ale jak moc je v našich možnostech takového cíle dosáhnout? Zodpovězme si proto další otázku:

2. Jak moc můžu dosažení stanoveného cíle ovlivnit?

Najděme míru svého vlivu na škále od 0 % do 100 %. Ukazuje se, že naše prvotní záměry zpravidla příliš ve svých rukou nemáme. Co s tím?

3. Zkusme náš cíl předefinovat tak, abychom měli na jeho dosažení větší vliv.

Kroky 2) a 3) provádějme klidně i opakovaně, dokud se v míře svého vlivu nedostaneme co nejblíže ke 100 %.

Tímto se ze svých původních proseb můžeme dostat např. k těmto záměrům, u nichž vědomě opouštíme svůj nárok na to, aby druhý u sebe něco měnil:

  • popsat druhému, jak vnímám vzniklou situaci
  • požádat druhého o laskavost, o pomoc
  • vyjádřit druhému pochopení
  • poděkovat druhému za to, čeho si na něm a na jeho konání vážím
  • atd.

Možná vám to přijde trochu "přitažené za vlasy", jakoby se totiž úplně vytratila naše prvotní přání. Věřím však, že opak je pravdou. Tím, že na druhého nebudeme tlačit a manipulovat jej tam, kde ho chceme mít, vneseme do našeho vzájemného vztahu díky respektu v komunikaci více svobody.

Na závěr tedy už jen krátké a snad výstižné shrnutí: Neplánujme cíle druhým, ale výhradně sobě! :-)


Další články

Covidové období vystřídalo období možná ještě náročnější - válka na Ukrajině, která má dalekosáhlé dopady i na lidi v naší zemi. Kdekdo se bojí, že válečný konflikt bude trvat dlouho nebo se rozšíří i za hranice Ukrajiny. Ekonomické dopady jsou znát už nyní. Probíhá příchod uprchlíků. Organizují se sbírky peněz i humanitární pomoci. Řada lidí se...

S tím nám může pomoct vědní obor zvaný sociální psychologie. Ta se zabývá člověkem v kontextu sociálních vztahů, resp. tím, jaký na nás mají vliv druzí lidé. Aronson, Wilson, Akert a Sommers sepsali báječnou knihu věnující se tématům, která se dotýkají každého z nás, ať už jde o postoje, předsudky, agresivitu, sociální vnímání a poznávání,...

Asi tak za necelé 2 měsíce se stanu mámou a byť s předstihem, začínám se zamýšlet nad tím, jak se svojí dcerou komunikovat otevřeně. Aktuálně probíhající Vánoce přede mě konkrétně staví otázku, jak s dítětem časem mluvit o Ježíškovi. Lhaní je mi cizí a vím, že ani o Ježíškovi lhát nechci. Zároveň bych ráda vytvářela tu kouzelnou atmosféru, která k...

Dnešním dnem začíná advent - čtyřtýdenní období rozjímání a vylaďování se na vánoční svátky. Ideálně by měl být tento nadcházející čas časem zklidnění a odpočinku. Je ale na každém z nás, jak adventní dobu pojmeme. Někdo bude hlavně uklízet nebo nakupovat dárky pro druhé. Jiní si budou chtít najít čas na sebe a třeba koupí i nějaký dárek sami sobě....

Mimořádná opatření trvají už 4 týdny. Možná je to pro vás teprve krátká doba, nebo se vám to naopak zdá už jako věčnost. Možná jste se ještě nestihli v celé situaci rozkoukat, nebo jste se už ve všech těch změnách naučili nějak fungovat. Řada lidí se rozhodla přizpůsobit, resp. na vzniklou situaci aktivně reagovat a v různé míře změnila...

Celý svět aktuálně žije společným tématem - koronavirovou epidemií. K tomuto tématu už toho bylo napsáno dost a ještě toho dost napsáno bude. Taky bych se k němu ráda vyjádřila.

Nejspíš se také dostáváte do situací, které vám jsou nepříjemné a nevíte, jak je řešit. Hledáte, jak v nich něco změnit, ale po chvíli docházíte ke zjištění, že radši nic měnit nebudete, že to tak nejspíš má být. V dané situaci nacházíte nějaký smysl, a proto v ní zůstáváte. Po čase se však zmíněná nespokojenost ozve znovu a opět...

Přepis rozhovoru Matouše Zaha s Martinou Maierovou pro ČT Déčko - Planeta Yó