Metoda KOMPlexní Analýzy Situace (KOMPAS)

23.02.2020

Nejspíš se také dostáváte do situací, které vám jsou nepříjemné a nevíte, jak je řešit. Hledáte, jak v nich něco změnit, ale po chvíli docházíte ke zjištění, že radši nic měnit nebudete, že to tak nejspíš má být. V dané situaci nacházíte nějaký smysl, a proto v ní zůstáváte. Po čase se však zmíněná nespokojenost ozve znovu a opět vás pudí k nějaké změně. A toto celé se může i několikrát protočit. Kam tedy napřít svou energii? Směrem ke změně, nebo ke přijetí?

Dnes bych vám ráda představila metodu komplexní analýzy situace - KOMPAS. Jde o techniku, která mi přišla na mysl, když jsem hledala něco, co by nám právě mohlo pomoct s rozpoznáním toho, zda máme některé situace v našem životě spíš přijmout, nebo spíš změnit.

Někdy je to jasné...

Jsou situace, které opravdu změnit nejdou a tam je to poměrně jasné - takové situace je potřeba přijmout (tj. změnit k nim svůj postoj, změnit naše hodnocení dané situace a význam, který té situaci v našem životě dáváme). Do této kategorie můžeme zařadit např. úmrtí blízkého člověka. Co se týče našich minulých činů nebo slov, která jsme někomu sdělili, ty už také zpravidla nelze vzít zpět. Nicméně i v těchto uvedených příkladech máme možnost volby, jaký postoj k dané situaci zvolíme (budu, nebo nebudu se tím užírat?) a jak budeme fungovat dál.

...a někdy ani trochu

Dalo by se tedy říct, že to, co se stalo v minulosti, je užitečné přijmout - minulost nezměníme. U situací, ve kterých se však nacházíme nyní a ve kterých se cítíme nespokojeni, tam už to ale tak jednoznačné není. Může jít o nějaký náš konkrétní vztah, ve kterém teď jsme, o naši práci, o nespokojenost se sebou sama atp. Máme tedy tuto naši konkrétní aktuální situaci přijmout, nebo změnit? A jak to přijetí nebo změnu pak vlastně můžeme provést? S tímto by nám mohla pomoct právě metoda KOMPAS. Pracovní list včetně popisu, jak jej využít, najdete na následující stránce po zadání vašich údajů níže.

Kliknutím na potvrzovací tlačítko potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami zpracování osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici zde.