Jak se popasovat s aktuální situací?

19.03.2020

Celý svět aktuálně žije společným tématem - koronavirovou epidemií. K tomuto tématu už toho bylo napsáno dost a ještě toho dost napsáno bude. Taky bych se k němu ráda vyjádřila.

Současná situace je bezesporu spojena s různě intenzivním prožíváním. Máme však právo cítit se naprosto jakkoliv. Ať už cítíme vztek, smutek, strach, ale i jakékoliv neurčité pocity či máme spíš plošší emoční prožívání v důsledku bagatelizace situace - to vše je přirozené a v pořádku. Dovolme si své emoce uvolnit a prožít. Zkusme je přijmout, ať jsou jakékoliv. Zneklidňovat nás může i prožívání druhých lidí, zejména našich blízkých. I jejich emoce (a potažmo naše emoce vzniklé v důsledků emocí druhých) může být užitečné přijmout takové, jaké jsou.

Někdy může pomoct říct si: "Takhle se teď cítím, takhle to teď mám a i takhle jsem v pořádku." Případně: "I druzí se mohou cítit jakkoliv a i oni jsou v pořádku."

Častěji se teď také můžeme potýkat s prožitkem nejistoty - nikdo nedovede říct, jak dlouho daná situace bude trvat, zda konkrétně my onemocníme nebo ne, jaký průběh případně naše onemocnění nebo onemocnění našich blízkých bude mít, nebo zda nepřijdeme o práci. Jenže tak je to se vším - v ničem nemáme 100% jistotu, tedy v tomto smyslu nemusí jít až tak o novou situaci. Nejistotě se v životě běžně nedá příliš vyhnout, proto bývá výhodnější naučit se ji unášet. Jak na to? Klíčové může být přijetí situace takové, jaká je, a nalézt si svůj vlastní způsob, jak v ní moct zůstat aktivní.

Internet a média se začínají plnit radami a doporučeními, jak zamezit šíření koronaviru, jak se zachovat při vzniku příznaků, jak se chovat v karanténě atp. Informace je však potřeba vybírat, vyvarovat se některých mýtů a sledovat datum, kdy článek vyšel - znění článků nemusí být vzhledem k vývoji vládních opatření aktuální. Dostatek relevantních informací zpravidla snižuje úzkost (viz. např. stránky Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/), přemíra bulvarizovaných zpráv však může úzkost zvýšit.

Jsme v nouzovém stavu, média hovoří o krizi. Vždycky mi bylo sympatické, že slovo krize se v čínštině označuje znakem složeným ze dvou částí, kterými jsou hrozba a příležitost. Jednu z příležitostí vidím v narůstající solidaritě - lidé pomáhají druhým např. s nákupy nebo šitím roušek. Řada lidí hledá, jak být užitečný a prospět společnosti. Ve vzduchu je tedy podle mě nejen strach, ale i naděje, že společnými silami se situaci podaří zvládnout tím nejlepším možným způsobem a s co nejmenšími možnými ztrátami.

Myslím, že užitečná může být i víra v to, že vše se děje tak, jak má, že to má nějaký význam a smysl, který možná pochopíme až později. Nyní je "jen" potřeba se tomu přizpůsobit a vzniklou situaci aktivně přijmout - říct si, že takto to teď je, zkusím se z toho nezbláznit a najít si prostor v omezených možnostech, jak se postarat o sebe, jak myslet na druhé, jak přispět společnosti. Možná je teď i čas na zpomalení a na revizi toho, co nyní máme k dispozici a co všechno můžeme i přes stanovená omezení dělat. Postupně se tak budeme adaptovat na vzniklou situaci - každý ve svém tempu a svým vlastním způsobem.

Shrnutí: Jak zvládnout to, co se teď děje?

  • získat dostatek relevantních informací a udržovat si aktuální povědomí o vývoji situace a o vládních nařízeních, odfiltrovat informace bulvárního charakteru
  • uvědomit si svoje emoce vzniklé v důsledku situace i plynoucí z emocí druhých, dovolit si je prožít, přijmout je - jsou v pořádku, ať jsou jakékoliv
  • přijmout vzniklou situaci a s ní související omezení
  • zmapovat svoje možnosti v rámci všech omezení - a v těchto možnostech zůstat aktivní
  • kromě hrozeb se zaměřit i na možné příležitosti, které nám aktuální situace třeba i může přinést - co pozitivního to může být konkrétně pro vás?

Věřím, že si každý poradí, že udělá to, co v danou chvíli považuje za to nejlepší možné. Držme si palce, zrevidujme své možnosti, přijměme situaci a zkusme objevit, zda nepřináší i nějakou prospěšnou příležitost.


Případně můžete využít skype konzultace, které do 31.5.2020 nabízím zdarma.

Nevyhovují vám skype konzultace? Využijte možnost bezplatného písemného poradenství (e-poradna).