Jak lépe porozumět sobě samým i lidem kolem nás?

15.01.2021

S tím nám může pomoct vědní obor zvaný sociální psychologie. Ta se zabývá člověkem v kontextu sociálních vztahů, resp. tím, jaký na nás mají vliv druzí lidé. Aronson, Wilson, Akert a Sommers sepsali báječnou knihu věnující se tématům, která se dotýkají každého z nás, ať už jde o postoje, předsudky, agresivitu, sociální vnímání a poznávání, konformitu, vliv reklamy a další. Slovenskou verzi této vysokoškolské učebnice plné užitečných informací, příkladů z praxe a nejrůznějších výzkumů vydal Inštitút psychoterapie a socioterapie (IPS). Spolu s mými kolegy z výcviku v člověkem centrované psychoterapii (PCA), pořádaným právě Inštitútem IPS, jsme pro vás jednotlivé kapitoly z knihy Sociálna psychológia zpracovali formou videí.  Můj příspěvek na téma "Konformita - sociální vliv" můžete shlédnout na videu níže. Vzdělávejte se spolu s námi a porozumějte tak lépe sami sobě i druhým lidem.