Jak dostat pod kontrolu zlozvyky a třeba se jich i úplně zbavit?

31.05.2021

Vyzkoušejte (Bez)zlozvykový deník

To, že se zabývám mj. tématem osvojování si zdravějších návyků, není žádným tajemstvím. Dávám dohromady svépomocné techniky, jejichž prostřednictvím si můžete usnadnit cestu ke skoncování s některým vaším nevyhovujícím chováním. Jednou z možností je vyzkoušet práci s (Bez)zlozvykovým deníkem.

Zlozvykem rozumím takové naše chování, které pro nás není prospěšné, přesto jej však opakujeme, ačkoliv bychom jej rádi již nevykonávali. Může jít například o pozdní/odkládané vstávání, přejídání se, kouření cigaret, přehnané nakupování atp. U některého chování však může být poměrně tenká hranice mezi zlozvykem a závislostí.

O závislosti může být řeč tehdy, když jsou přítomna minimálně 3 z níže uvedených diagnostických kritérií dle Mezinárodní klasifikace nemocí. Tato kritéria lze zjednodušené popsat takto: u látkových závislostí je přítomna silná touha užít danou látku, objevují se potíže v kontrole užívání látky, je zažíván tělesný odvykací stav, jsou vyžadovány stále vyšší dávky, dochází k zanedbávání jiných potěšení a látka je užívána i přes své prokazatelně škodlivé účinky. Stejná kritéria by se dala uplatnit snad na jakékoliv chování, tedy nejen v oblasti užívání návykových látek. V případě závislosti nebo při podezření na závislost sice také můžete vyzkoušet níže popsanou svépomocnou techniku, nicméně pokud nezabere nebo pokud svou situaci již potřebujete řešit bezodkladně, doporučuji se obrátit na specializovaná adiktologická pracoviště, která se na problematiku léčby závislostí přímo zaměřují (v Praze např. Klinika adiktologie, Sananim a další). (Bez)zlozvykový deník není určen k léčbě závislostí.

Jak používat (Bez)zlozvykový deník

Nejspíš jste se již několikrát snažili se svým zlozvykem přestat, ale nedařilo se vám to. Možná byl váš cíl příliš ambiciózní nebo jste prostě ve skutečnosti přestat nechtěli - zvítězilo chtění v něm pokračovat, byť se třeba i jednalo o chtění neuvědomované.

Smyslem práce s (Bez)zlozvykovým deníkem primárně není zbavit se vašeho konkrétního zlozvyku, ale získat nad ním kontrolu, tedy klidně jej ještě nějakou dobu vykonávat, avšak dle vámi stanoveného a následně dodrženého plánu. Ve výsledku se pak můžete buď svého zlozvyku úplně zbavit, a tedy dané chování už nikdy nevykonat, nebo takové chování budete moci občas vykonat, avšak bez sklouznutí k jeho škodlivému (tj. příliš častému a/nebo intenzivnímu) vykonávání kvůli ztrátě kontroly.

A jak konkrétně deník vyplňovat? Instrukce pro vyplňování naleznete spolu s deníkem na následující stránce po vyplnění vašich údajů:

Kliknutím na potvrzovací tlačítko potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami zpracování osobních údajů.