Terapeutické konzultace - Martina Maierová

Možná už máte všeho kolem sebe plné zuby. Nebo se trápíte tíhou svého vnitřního světa - nedaří se vám zbavit negativních myšlenek, nepříjemných pocitů... A momentálně jste se dostali do bodu, kdy na to nechcete být sami.


Potkejme se přes skype

nebo si domluvme telefonát.

A nebo spolu vyražme v Praze do Stromovky.


Jak pracuji

Poskytuji individuální konzultace pro dospělé. Při své práci uplatňuji nedirektivní přístup. Druhého člověka respektuji jako jedinečnou osobu, která je zodpovědná za svůj způsob života. Věřím, že každý jsme tím nejlepším expertem na svůj život a nikoliv na život ostatních. Mně pak nepřísluší udílet jakékoliv rady, protože jsem přesvědčená, že všechny potřebné zdroje má klient k dispozici uvnitř sebe.

Přestože jsem milovnicí svépomocných technik, v terapii žádné takové techniky nepoužívám. V rozhovoru půjdu krok po kroku za vámi a budu vás empaticky doprovázet tam, kam se mě rozhodnete vzít.

Mým úkolem je vytvářet takové podmínky, abyste se jakožto klienti cítili během konzultace přijímaní a vnímali bezpečný prostor pro zabývání se svými nejrůznějšími myšlenkami, emocemi, motivy či potřebami a abyste nacházeli možná řešení sami v sobě. V konzultacích věnuji maximální možné úsilí aktivnímu naslouchání a sdělování druhému, jak mu v dané chvíli rozumím. Věřím, že takový způsob kontaktu s lidmi může mít terapeutický efekt.

V jakých situacích se na mě můžete obrátit?

Trápí-li vás životní nespokojenost, cítíte-li potřebu změny nebo potřebu podpory, a to zejména v oblasti mezilidských vztahů a v oblasti vašeho aktuálního vztahu k sobě sama, k práci, studiu a dalším činnostem. Zkrátka - pokud se chcete cítit lépe sami se sebou i s druhými lidmi.


Kdo jsem?


Jsem psycholožka, terapeutka, absolventka psychoterapeutického výcviku v Integrativní rodinné terapii a řady nejrůznějších kurzů (motivační rozhovory, krizová intervence, práce se skupinou, koučování, rodinné poradenství, mediace atp.) Od roku 2018 jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) a také jsem dlouholetou účastnicí seberozvojové encounterové skupiny. Práci s lidmi jsem se začala věnovat v roce 2006 a většinu času jsem se pohybovala v neziskových organizacích poskytujících sociální služby osobám v komplikovaných mezilidských vztazích. V soukromém životě jsem hlavně máma 20měsíční dcery.


Podmínky spolupráce

Individuální terapeutické konzultace probíhají prostřednictvím služby Skype (tento program si můžete případně stáhnout zde: https://www.skype.com/cs/get-skype/) nebo telefonicky. Na Skype mě najdete pod jménem: "Martina Maierová - Konzultace" (můžete mě dohledat mj. přímo kliknutím na tento odkaz: https://join.skype.com/invite/jxhbgB707D6c).

Další možností je osobní setkání v Praze - v takovém případě vás vezmu na procházku do Stromovky. Věřím, že osobní kontakt, chůze i pobyt v přírodě přidávají konzultaci další hodnotu.

Termín každé konzultace je potřeba domluvit vždy předem, a to přes kontaktní formulář, který naleznete níže.

Cena jedné konzultace v délce 50 min. činí 900 Kč, splatné bankovním převodem (č. ú. 670100-2215329064/6210) před zahájením konzultace (po domluvení termínu).

Objednáním se, tj. vzájemným domluvením se na termínu konzultace, souhlasíte s těmito podmínkami a dále se zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady upravují zejména způsob, jakým budu nakládat s vašimi kontaktními údaji, které mi poskytujete za účelem objednání se a provádění platby (jméno, telefon, e-mail, příp. fakturační údaje).

V domluvený čas se potkáme na smluveném místě ve Stromovce NEBO v případě skype/telef. konzultace prosím v domluvený čas zahajte hovor - budu vás očekávat. V případě skype konzultace je na vás, jestli zvolíte videohovor nebo audiohovor bez obrazu.

Můžeme konzultovat jednorázově i se domluvit na dlouhodobější spolupráci. Z každého domluveného termínu je možné se omluvit minimálně 24 hodin předem, jinak je potřeba danou konzultaci uhradit. Termín rezervuji vždy pouze pro vás a v kratší lhůtě zpravidla není možné jej nabídnout jiným klientům tak, aby jej mohli využít.

Z konzultací se nepořizují žádné záznamy. O průběhu konzultací nepředávám informace třetím osobám. Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. Zachovávám mlčenlivost.


Chci si domluvit termín