Chcete konečně objevit, kde dřímá vaše vnitřní síla?

Co stojí mezi "vámi teď" a "vámi za 4 týdny", po kterých budete v kontaktu se svojí osobní silou, budete ji chtít používat každý den a už ji nikdy nebudete chtít dát ze svých rukou?

Tuším, po čem toužíte. Chcete uvěřit, že svoji osobní sílu máte, a přejete si vnímat ji každou svojí buňkou. Chcete díky ní aktivně ovlivňovat každou situaci, která je pro vás důležitá. Toužíte, aby vaši vnitřní sílu viděli i ostatní a aby pochopili, že jsi silný, schopný člověk.

Ale nechte mě hádat – zatím se ti vám to tak úplně nedaří. Zdá se vám, že se vám věci dějí a že s nimi nemůžete nic dělat. Přijdete si malá/ý a bezmocná/ý. Trápíte se tím, že o vás rozhodují druzí. Nevěříte, že byste to kdy mohl/a změnit a že byste zrovna vy nějakou vnitřní sílu vůbec mohl/a mít.

Kde je vlastně "problém"? Co byste měl/a dělat jinak? Probrat to s kamarády a požádat je o radu? Odjet do Indie jako oni, meditovat a vrátit se, "až se problém vyřeší"? Přečíst si nějakou chytrou knížku s návodem na lepší život a ten návod do puntíku následovat? Ne, to nebude odpověď.

Cizí návody vám nikdy nepřinesou to, co vám přinesou vaše vlastní nápady.

Možná zatím nejste ve vytouženém partnerském vztahu a ačkoliv byste si to přál/a, nepodařilo se vám ještě založit rodinu. Váš aktuální život se dá shrnout do pár slov: práce a pak prázdno. Přestože se snažíte věnovat různým volnočasovým aktivitám, žádná z nich vás až tak nenaplňuje. Čekáte na to, až vás někde osloví vaše budoucí životní partner/ka, ale pořád se to neděje. Místo toho se vám v životě dějou různé jiné situace, po kterých teda rozhodně netoužíte (např. vám matka naplánovala společnou dovolenou nebo vás šéf přeřadil na jiné oddělení).

Nenarodil/a jste se v rodině, kde by se vědomě prožívala a používala osobní síla. Naopak jste se narodil/a v rodině, která vás nevědomě vybavila řadou neprospěšných přesvědčení o moci a bezmoci a ta vás nyní limitují. Předci vám ukazovali, jak se stavět k překážkám a jak je řešit – nebo naopak neřešit. Byli vám nejbližšími vzory a pro vás bylo naprosto přirozené je následovat. Ve škole jste zažíval/a, že moc a sílu mají jen ti starší, větší, vzdělanější, zkušenější. V práci vidíte to samé.

Ale pro změnu, po které toužíte, není limitem, že máte výše popsané zkušenosti. Popravdě, málokdo jsme v rodině zažili něco jiného. Svoji osobní sílu můžete objevit kdykoliv, ať je vám 20, 30 nebo 60. Nepotřebujete k tomu doktorát z psychologie, ani měsíce meditací v ašrámu. Bude stačit pár informací a pak lehké naťuknutí, díky kterému si na zbytek přijdete sám/sama.

Představuji vám 4týdenní kurz SÍLA SLOV

Objevů-plný program zaměřený na ženy a muže, jako jste vy. Je pro odhodlané lidi, kteří se chtějí rozloučit s pocity bezmoci a kteří touží objevit svoji osobní sílu a používat ji každý den.

I vy máte svoji osobní sílu. I vy se s ní můžete dostat do kontaktu. A není v tom žádné kouzlo – osobní moc nejsou žádné čáry máry, ale naše přirozená vnitřní síla ovlivňovat každodenní situace prostřednictvím našich rozhodnutí. Např. rozhodnutím o tom, co budeme nebo nebudeme dělat, jaké myšlenky si zvolíme a také jaká slova vybereme. A jelikož v našich slovech se velmi výrazně odráží to, do jaké míry si uvědomujeme svoji osobní sílu, tak v kurzu SÍLA SLOV budeme pracovat právě s naší komunikací. Věřím, že když změníme to, jak komunikujeme, ovlivníme tím i náš mindset a tato změna mindsetu se opět projeví v naší komunikaci, čímž se rozběhne proces prohlubování vědomí naší osobní síly. Ale pozor – neřeknu vám, jak máte a nemáte komunikovat – na to si přijdete sám/sama.

Zase další kurz?!

Už jste možná zkusil/a řadu kurzů a vždy jsi zažil/a stejný scénář: vzbuzení nadějí, že tentokrát vám program pomůže – celá/ý natěšená/ý jste shlédl/a všechna videa a pročetl/a všechny texty – pečlivě jste vyplnil/a všechny pracovní listy – snažil/a jste se získané návody zařadit do své denní rutiny – a po pár dnech: t-d-dn-tn… Zmizelo vedení ze strany lektora a vy jste najednou zase sám/sama. Rozvášněná řeka vaší energie se vrátila do svého původního koryta a začala opět omývat ty stejné břehy.

Chápu, že se vám to zdá jako sci-fi, že by kurz SÍLA SLOV mohl přinést něco jiného. Nechte mě vysvětlit, proč je můj kurz jiný:

1. Kurzy obvykle slibují, že úspěchu dosáhnete, když se budete řídit radami a postupy v nich obsaženými.

Jsem přesvědčená, že dokud budeme následovat návody od druhých lidí, tak budeme závislí na vedení od druhých lidí. Budeme pořád věřit, že existují lidé, kteří jsou moudřejší než my a vědí líp než mi, co je pro nás nejlepší. Sami si pak neporadíme.

Proto je potřeba, abychom si na svá řešení přicházeli sami. A tedy abychom věřili, že jsme toho schopní. (Jasně, některé věci je vhodné přenechat druhým – např. operaci slepého střeva nebo opravu auta, pokud nejste zdatný/á automechanik/čka – ale co se týče každodenního života a našich každodenních rozhodnutí, považuju za prospěšné věřit, že všichni jsme těmi nejlepšími experty na svůj život.)

Nezahltím vás proto velkým množstvím informací, ale dám vám jich jen pár a nechám vás je kriticky posoudit. Nabídnu vám řadu podnětů k zamyšlení. A představím vám svoji metodu PST, díky které přijdete na to, co vám bude dávat smysl změnit a jak to budete chtít změnit.

2. Většina kurzů počítá s tím, že jste připravená/ý udělat změnu. Např. když chcete zhubnout, tak že automaticky začnete hned cvičit nebo hned vyřadíte neprospěšné potraviny z jídelníčku.

Kurzy obvykle nereflektují míru vaší připravenosti ke změně. Možná ještě nejste tak úplně rozhodnutá/ý, že budete dělat to, co vám v kurzu autoři předkládají. To je naprosto v pořádku. Každý se nacházíme v jiné fázi uvažování o změně a mně přijde důležité se tomu věnovat. Proto bude součástí mého kurzu i práce s rozhodováním pro změnu.

3. Nabízím vám kurz s terapeutickým přesahem.

Během kurzu možná budete chtít sdílet víc o tom, čím aktuálně žijete a kde se ve svém životě perete s nedostatkem vnitřní síly. Když vám bude ouvej, jsem tu, abych v tom byla s vámi. Nebudu vás utěšovat a říkat vám, že to bude dobrý. Protože nevím, co je pro vás dobrý. Ale budu jedno velké ucho, které bude naslouchat sdělením ve vašich řádcích. Jedno velké srdce, které vás přijme takovou/takového, jaká/ý jste. A jedna klávesnice, jejímž prostřednictvím vám budu komunikovat, jak rozumím vašim emocím, potřebám, myšlenkám. To obvykle mívá terapeutický efekt.

Co díky programu získáte?

Porozumíte tomu, jaká slova si vybíráte, a následně si dovolíte volit si je vědoměji tak, aby odrážela vědomí tvé vlastní síly. Sám/sama si přijdete na slova, která vám bude dávat smysl v běžné komunikaci používat. Změna díky tomu nastane nejen v rovině slov, ale i v rovině myšlenkové, mindsetové. Zažijete, že jste kompetentní, tedy schopná/ý, zkrátka že máte svoji osobní sílu. Převezmete větší zodpovědnost za svoje volby (a nejen za volbu slov), budete dělat vědomější rozhodnutí, a díky tomu vykročíte na cestu, na níž budete snáz dosahovat svých cílů, snů a přání.

Změňte slova a změníte tím i svůj mindset a následně i svůj způsob života.

Kurz SÍLA SLOV organizačně zahrnuje:

  • 4týdenní spolupráci

  • 5x 30-40minutových živých vysílání na téma "vy a vaše osobní síla"

  • 4x výzvový "úkol" s jednoduchým zadáním a s cílem podpořit kontakt s vaší osobní silou

  • terapeutickou podporu v uzavřené fb skupině


A kolik vás tenhle kurz bude stát?

Pojďme na to jinak – jakou hodnotu pro vás má, že získáte to, o čem na této stránce výše i níže píšu? (To číslo si poznamenejte, bude se vám za chvilku hodit.)

Kdy bude kurz probíhat?

Kurz spustím, jakmile o něj bude dostatečný počet zájemkyň/zájemců. V tuto chvíli se můžete zapsat na čekací listinu. Už tím projevíte svoji osobní sílu – jednoznačně tím totiž ovlivníte, že kurz spustím dřív, než kdybyste svůj zájem o kurz neprojevil/a! Jako moje poděkování za váš zájem získáte informace o spuštění kurzu jako první a také dostanete příležitost vstoupit do kurzu za nejvýhodnějších podmínek (nižší cena oproti veřejné nabídce).

Otázky, které vás nejspíš napadají:

Pro koho program je?

Z programu budou nejvíc těžit ženy a muži ve věku 25-35 let, které zatím nemají vytoužený partnerský vztah a založenou rodinu: Kurz vám padne jako ulitý, pokud se váš život dá shrnout do pár slov: práce a pak prázdno. Přestože se snažíte věnovat různým volnočasovým aktivitám, žádná z nich vás až tak nenaplňuje. Čekáte na to, až vás někde osloví váš/vaše budoucí životní partner/ka, ale pořád se to neděje. Místo toho se vám v životě dějou různé jiné situace, po kterých teda rozhodně netoužíte. Díky kurzu objevíte, že můžete ovlivňovat vše, co je pro vás důležité.

Pro koho program není?

Program pro vás není, pokud nechcete nic měnit nebo pokud se nechcete zkoušet dívat na své životní situace z jiného úhlu pohledu. Program vám neprospěje, pokud si budete chtít potvrdit, že vám nic (a tedy ani tento kurz) nepomůže. Kurz pro vás bude ztrátou času, pokud žijete život podle svých představ a daří se vám dosahovat všeho, po čem toužíte.

Jak bude program probíhat?

Kurz spustím, jakmile o něj bude dostatečný počet zájemkyň/zájemců. V tuto chvíli se můžete zapsat na čekací listinu. Už tím projevíte svoji osobní sílu – jednoznačně tím totiž ovlivníte, že kurz spustím dřív, než kdybyste svůj zájem o kurz neprojevil/a! Jako moje poděkování za váš zájem získáte informace o spuštění kurzu jako první a také dostanete příležitost vstoupit do kurzu za nejvýhodnějších podmínek (nižší cena oproti veřejné nabídce).

Následně bude kurz probíhat tak, že se potkáme 5x na 30-40minutovém živém interaktivním vysílání. Probereme si trochu teorie a pak se budeme věnovat tomu, co řešíte a potřebujete vy (nebojte, nebudete vstupovat do vysílání a mluvit na kameru - vše mi napíšete předem nebo do chatu). Postupně představím svoji metodu PST a nabídnu každý týden jeden výzvový "úkol". Vše bude směřovat k tomu, aby jste si uvědomil/a svoji osobní sílu a začal/a ji používat. Součástí kurzu je také uzavřená fb skupina. Čeká nás společné sdílení, vzájemná inspirace a podpora.

Musím dělat zadané úkoly?

Je čistě na vás, co vám z kurzu bude dávat smysl a co se rozhodnete vyzkoušet. Někdo bude chtít plnit navržené úkoly, někoho třeba "jen" inspirují k něčemu jinému, pro něj smysluplnějšímu. Vše je v pořádku. Platíte za to, co vám dám, nikoliv za to, co z toho a jakým způsobem se rozhodnete to ne/využít.

Na jak dlouho získám přístup do kurzu?

Kurz bude přístupný minimálně po dobu 2 měsíců. Pokud by vám čas nestačil, budete si moct prodloužení přikoupit.

Mám strach, že kurz nebudu zvládat a že budu potřebovat víc podpory.

Moje kurzová podpora zahrnuje každý týden minimálně jednu moji reakci komentářem na váš komentář ve fb skupině (po dobu trvání kurzu). Předem se těžko odhaduje, zda vám bude taková moje podpora stačit nebo ne, tomu rozumím. Napište mi e-mail na maierova.martina@gmail.com a domluvte si se mnou 30minutovou konzultaci za 250,- Kč, kde se předem můžeme jednak terapeuticky pověnovat tomu, co aktuálně řešíte, a jednak společně zvážit, zda je pro vás kurz SÍLA SLOV s aktuálně nastavenou mírou podpory vhodný.

Co když v průběhu kurzu zjistím, že mi kurz nevyhovuje? Vrátíte mi peníze?

Ne. Jedním z cílů kurzu je také přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Dobře si proto předem zvažte, jestli do kurzu chcete nebo nechcete jít. A až se rozhodnete, převezměte zodpovědnost za toto své rozhodnutí a za jeho důsledky. I kdyby to mělo být to jediné, co vám můj kurz dá, tak vám to dá.

Máte další otázky?

Napište mi na maierova.martina@gmail.com a získejte odpověď.

Kdo pro vás kurz SÍLA SLOV vytváří?

Moje jméno je Martina Maierová a jako psycholožka, terapeutka a lektorka podporuju druhé v objevení jejich osobní síly, aby díky ní zvládali životní těžkosti s větší lehkostí.

Při své práci (ať už v terapii nebo při vzdělávání) se opírám o člověkem centrovaný přístup (PCA – Person Centered Approach dle C.R.Rogerse).

Jsem absolventka psychoterapeutického výcviku v Integrativní rodinné terapii a řady nejrůznějších kurzů (motivační rozhovory, krizová intervence, práce se skupinou, koučování, rodinné poradenství, mediace atp.) Od roku 2018 jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v PCA a také jsem dlouholetou účastnicí seberozvojové encounterové skupiny.

Práci s lidmi jsem se začala věnovat v roce 2006 a většinu času jsem se pohybovala v neziskových organizacích poskytujících sociální služby osobám v náročných životních situacích a komplikovaných mezilidských vztazích. V soukromém životě jsem hlavně máma tříleté dcery.

Aktuálně se zabývám zejména tématy osobní síly, svobody a zodpovědnosti, a všímám si toho, jak se míra námi žité osobní síly projevuje nejen v našem chování, ale také v naší komunikaci. To, jak smýšlíme, se totiž nevyhnutelně promítá do našich slov:

  • Když si myslím, že XY nemůžu, tak toto přesvědčení reálně žiju (dělám příslušná rozhodnutí) a obdobně to i komunikuju navenek.

  • Stejně tak, pokud si myslím, že XY dokážu, tak podle toho žiju, i se to objevuje v mé komunikaci a v rozhodnutích, která dělám.

Ve způsobu našeho života i v námi používaných slovních vyjádřeních se tak ukazuje, do jaké míry si uvědomujeme svoji sílu, moc, zodpovědnost. Myšlenky, slova i způsob našeho života (chování) spolu tedy souvisí. Změníte jedno, ovlivníte tím to ostatní. A přesně to je esencí kurzu SÍLA SLOV.

Potkáme se v něm?