Chceš konečně objevit, kde dřímá tvoje vnitřní síla?

Co stojí mezi "tebou teď" a "tebou za 4 týdny", po kterých budeš v kontaktu se svojí osobní silou, budeš ji chtít používat každý den a už ji nikdy nebudeš chtít dát ze svých rukou?

Tuším, po čem toužíš. Chceš uvěřit, že svoji osobní sílu máš, a přeješ si vnímat ji každou svojí buňkou. Chceš díky ní aktivně ovlivňovat každou situaci, která je pro tebe důležitá. Toužíš, aby tvou vnitřní sílu viděli i ostatní a pochopili, že jsi silná, schopná žena.

Ale nech mě hádat – zatím se ti to tak úplně nedaří. Zdá se ti, že se ti věci dějí a že s nimi nemůžeš nic dělat. Přijdeš si malá a bezmocná. Trápíš se tím, že o tobě rozhodují druzí. Nevěříš, že bys to kdy mohla změnit a že bys zrovna ty nějakou vnitřní sílu vůbec mohla mít.

Kde je vlastně "problém"? Co bys měla dělat jinak? Probrat to s kamarádkou a požádat ji o radu? Odjet do Indie jako ona, meditovat a vrátit se, "až se problém vyřeší"? Přečíst si nějakou chytrou knížku s návodem na lepší život a ten návod do puntíku následovat? Ne, to nebude odpověď.

Cizí návody ti nikdy nepřinesou to, co ti přinesou tvé vlastní nápady.

Možná zatím nejsi ve vytouženém partnerském vztahu a ačkoliv by sis to přála, nepodařilo se ti ještě založit rodinu. Tvůj aktuální život se dá shrnout do pár slov: práce a pak prázdno. Přestože se snažíš věnovat různým volnočasovým aktivitám, žádná z nich tě až tak nenaplňuje. Čekáš na to, až tě někde osloví tvůj budoucí životní partner, ale pořád se to neděje. Místo toho se ti v životě dějou různé jiné situace, po kterých teda rozhodně netoužíš (např. ti matka naplánovala společnou dovolenou nebo tě šéf přeřadil na jiné oddělení).

Nenarodila ses v rodině, kde by se vědomě prožívala a používala osobní síla. Naopak ses narodila v rodině, která tě nevědomě vybavila řadou neprospěšných přesvědčení o moci a bezmoci a ta tě nyní limitují. Předci ti ukazovali, jak se stavět k překážkám a jak je řešit – a nebo neřešit. Byli ti nejbližšími vzory a pro tebe bylo naprosto přirozené je následovat. Ve škole jsi zažívala, že moc a sílu mají jen ti starší, větší, vzdělanější, zkušenější. V práci vidíš to samé.

Ale pro změnu, po které toužíš, není limitem, že máš výše popsané zkušenosti. Popravdě, málokdo jsme v rodině zažili něco jiného. Svoji osobní sílu můžeš objevit kdykoliv, ať je ti 20, 30 nebo 60. Nepotřebuješ k tomu doktorát z psychologie, ani měsíce meditací v ašrámu. Bude stačit pár informací a pak lehké naťuknutí, díky kterému si na zbytek přijdeš sama.

Představuji ti 4týdenní kurz SÍLA SLOV

Objevů-plný program zaměřený na ženy, jako jsi ty. Je pro odhodlané ženy, které se chtějí rozloučit s pocity bezmoci a které touží objevit svoji osobní sílu a používat ji každý den.

I ty máš svoji osobní sílu. I ty se s ní můžeš dostat do kontaktu. A není v tom žádné kouzlo – osobní moc nejsou žádné čáry máry, ale naše přirozená vnitřní síla ovlivňovat každodenní situace prostřednictvím našich rozhodnutí. Např. rozhodnutím o tom, co budeme nebo nebudeme dělat, jaké myšlenky si zvolíme a také jaká slova vybereme. A jelikož v našich slovech se velmi výrazně odráží to, do jaké míry si uvědomujeme svoji osobní sílu, tak v kurzu SÍLA SLOV budeme pracovat právě s naší komunikací. Věřím, že když změníme to, jak komunikujeme, ovlivníme tím i náš mindset a tato změna mindsetu se opět projeví v naší komunikaci, čímž se rozběhne proces prohlubování vědomí naší osobní síly. Ale pozor – neřeknu ti, jak máš a nemáš komunikovat – na to si přijdeš sama.

Zase další kurz?!

Už jsi možná zkusila řadu kurzů a vždy jsi zažila stejný scénář: vzbuzení nadějí, že tentokrát ti program pomůže – celá natěšená jsi shlédla všechna videa a pročetla všechny texty – pečlivě jsi vyplnila všechny pracovní listy – snažila ses získané návody zařadit do své denní rutiny – a po pár dnech: t-d-dn-tn… Zmizelo vedení ze strany lektora a ty jsi najednou zase sama. Rozvášněná řeka tvojí energie se vrátila do svého původního koryta a začala opět omývat ty stejné břehy.

Chápu, že se ti to zdá jako sci-fi, že by kurz SÍLA SLOV mohl přinést něco jiného. Nech mě vysvětlit, proč je můj kurz jiný:

1. Kurzy obvykle slibují, že úspěchu dosáhneš, když se budeš řídit radami a postupy v nich obsaženými.

Jsem přesvědčená, že dokud budeme následovat návody od druhých lidí, tak budeme závislí na vedení od druhých lidí. Budeme pořád věřit, že existují lidé, kteří jsou moudřejší než my a vědí líp než mi, co je pro nás nejlepší. Sami si pak neporadíme.

Proto je potřeba, abychom si na svá řešení přicházeli sami. A tedy abychom věřili, že jsme toho schopní. (Jasně, některé věci je vhodné přenechat druhým – např. operaci slepého střeva nebo opravu auta, pokud nejsi zdatná automechanička – ale co se týče každodenního života a našich každodenních rozhodnutí, považuju za prospěšné věřit, že všichni jsme těmi nejlepšími experty na svůj život.)

Nezahltím tě proto velkým množstvím informací, ale dám ti jich jen pár a nechám tě je kriticky posoudit. Nabídnu ti řadu podnětů k zamyšlení. A představím ti svoji metodu PST, díky které přijdeš na to, co ti bude dávat smysl změnit a jak to budeš chtít změnit.

2. Většina kurzů počítá s tím, že jsi připravená udělat změnu. Např. když chceš zhubnout, tak že automaticky začneš hned cvičit nebo hned vyřadíš neprospěšné potraviny z jídelníčku.

Kurzy obvykle nereflektují míru tvojí připravenosti ke změně. Možná ještě nejsi tak úplně rozhodnutá, že budeš dělat to, co ti v kurzu autoři předkládají. To je naprosto v pořádku. Každý se nacházíme v jiné fázi uvažování o změně a mně přijde důležité se tomu věnovat. Proto bude součástí mého kurzu i práce s rozhodováním pro změnu.

3. Nabízím ti kurz s terapeutickým přesahem.

Během kurzu možná budeš chtít sdílet víc o tom, čím aktuálně žiješ a kde se ve svém životě pereš s nedostatkem vnitřní síly. Když ti bude ouvej, jsem tu, abych v tom byla s tebou. Nebudu tě utěšovat a říkat ti, že to bude dobrý. Protože nevím, co je pro tebe dobrý. Ale budu jedno velké ucho, které bude naslouchat sdělením v tvých řádcích. Jedno velké srdce, které tě přijme takovou, jaká jsi. A jedna klávesnice, jejímž prostřednictvím ti budu komunikovat, jak rozumím tvým emocím, potřebám, myšlenkám. To obvykle mívá terapeutický efekt.

Co díky programu získáš?

Porozumíš tomu, jaká slova si vybíráš, a následně si dovolíš volit si je vědoměji tak, aby odrážela vědomí tvé vlastní síly. Sama si přijdeš na slova, která ti bude dávat smysl v běžné komunikaci používat. Změna díky tomu nastane nejen v rovině slov, ale i v rovině myšlenkové, mindsetové. Zažiješ, že jsi kompetentní, tedy schopná, zkrátka že máš svoji osobní sílu. Převezmeš větší zodpovědnost za svoje volby (a nejen za volbu slov), budeš dělat vědomější rozhodnutí a díky tomu vykročíš na cestu, na níž budeš snáz dosahovat svých cílů, snů a přání.

Změň slova a změníš tím i svůj mindset a následně i svůj způsob života.

Kurz SÍLA SLOV organizačně zahrnuje:

  • 4týdenní spolupráci

  • 5x 30-40minutových živých vysílání na téma "ty a tvoje osobní síla" (středa podvečer)

  • 4x výzvový "úkol" s jednoduchým zadáním a s cílem podpořit kontakt s tvou osobní silou

  • terapeutickou podporu v uzavřené fb skupině


A kolik tě tenhle kurz bude stát?

Pojďme na to jinak – jakou hodnotu pro tebe má, že získáš to, o čem na této stránce výše i níže píšu? (To číslo si poznamenej, bude se ti za chvilku hodit.)

Kdy bude kurz probíhat?

Kurz spustím, jakmile o něj bude dostatečný počet zájemkyň. V tuto chvíli se můžeš zapsat na čekací listinu. Už tím projevíš svoji osobní sílu – jednoznačně tím totiž ovlivníš, že kurz spustím dřív, než kdybys svůj zájem o kurz neprojevila! Jako moje poděkování za tvůj zájem získáš informace o spuštění kurzu jako první a také dostaneš příležitost vstoupit do kurzu za nejvýhodnějších podmínek (nižší cena oproti veřejné nabídce).

Otázky, které tě nejspíš napadají:

Pro koho program je?

Z programu budou nejvíc těžit ženy ve věku 30-40 let, které zatím nemají vytoužený partnerský vztah a založenou rodinu: Kurz ti padne jako ulitý, pokud se tvůj život dá shrnout do pár slov: práce a pak prázdno. Přestože se snažíš věnovat různým volnočasovým aktivitám, žádná z nich tě až tak nenaplňuje. Čekáš na to, až tě někde osloví tvůj budoucí životní partner, ale pořád se to neděje. Místo toho se ti v životě dějou různé jiné situace, po kterých teda rozhodně netoužíš (např. ti matka naplánovala společnou dovolenou nebo tě šéf přeřadil na jiné oddělení). Díky kurzu objevíš, že můžeš ovlivňovat vše, co je pro tebe důležité.

Pro koho program není?

Program pro tebe není, pokud nechceš nic měnit nebo pokud se nechceš zkoušet dívat na své životní situace z jiného úhlu pohledu. Program ti neprospěje, pokud si budeš chtít potvrdit, že ti nic (a tedy ani tento kurz) nepomůže. Kurz pro tebe bude ztrátou času, pokud žiješ život podle svých představ a daří se ti dosahovat toho, po čem toužíš.

Jak bude program probíhat?

Kurz spustím, jakmile o něj bude dostatečný počet zájemkyň. V tuto chvíli se můžeš zapsat na čekací listinu. Už tím projevíš svoji osobní sílu – jednoznačně tím totiž ovlivníš, že kurz spustím dřív, než kdybys svůj zájem o kurz neprojevila! Jako moje poděkování za tvůj zájem získáš informace o spuštění kurzu jako první a také dostaneš příležitost vstoupit do kurzu za nejvýhodnějších podmínek (nižší cena oproti veřejné nabídce).

Následně bude kurz probíhat tak, že se potkáme 5x ve středu podvečer na 30-40minutovém živém interaktivním vysílání. Probereme si trochu teorie a pak se budeme věnovat tomu, co řešíš a potřebuješ ty (neboj, nebudeš vstupovat do vysílání a mluvit na kameru - vše mi napíšeš předem nebo do chatu). Postupně představím svoji metodu PST a nabídnu každý týden jeden výzvový "úkol". Vše bude směřovat k tomu, aby sis uvědomila svoji osobní sílu a začala ji používat. Součástí kurzu je také uzavřená fb skupina. Čeká nás společné sdílení, vzájemná inspirace a podpora.

Musím dělat zadané úkoly?

Je čistě na tobě, co ti z kurzu bude dávat smysl a co se rozhodneš vyzkoušet. Někdo bude chtít plnit navržené úkoly, někoho třeba "jen" inspirují k něčemu jinému, pro něj smysluplnějšímu. Vše je v pořádku. Platíš za to, co ti dám, nikoliv za to, co z toho a jakým způsobem se rozhodneš to ne/využít.

Na jak dlouho získám přístup do kurzu?

Kurz bude přístupný minimálně po dobu 2 měsíců. Pokud by ti čas nestačil, budeš si moct prodloužení přikoupit.

Mám strach, že kurz nebudu zvládat a že budu potřebovat víc podpory.

Moje kurzová podpora zahrnuje každý týden minimálně jednu moji reakci komentářem na tvůj komentář ve fb skupině (po dobu trvání kurzu). Předem se těžko odhaduje, zda ti bude taková moje podpora stačit nebo ne, tomu rozumím. Napiš mi e-mail na maierova.martina@gmail.com a domluv si se mnou 30minutovou konzultaci za 250,- Kč, kde se předem můžeme jednak terapeuticky pověnovat tomu, co aktuálně řešíš, a jednak společně zvážit, zda je pro tebe kurz SÍLA SLOV s aktuálně nastavenou mírou podpory vhodný.

Co když v průběhu kurzu zjistím, že mi kurz nevyhovuje? Vrátíš mi peníze?

Ne. Jedním z cílů kurzu je také přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Dobře si proto předem zvaž, jestli do kurzu chceš nebo nechceš jít. A až se rozhodneš, převezmi zodpovědnost za toto své rozhodnutí a za jeho důsledky. I kdyby to mělo být to jediné, co ti můj kurz dá, tak ti to dá.

Máš další otázky?

Napiš mi na maierova.martina@gmail.com a získej odpověď.

Kdo pro tebe kurz SÍLA SLOV vytváří?

Moje jméno je Martina Maierová a jako psycholožka, terapeutka a lektorka podporuju ženy v objevení jejich osobní síly, aby díky ní zvládaly životní těžkosti s větší lehkostí.

Při své práci (ať už v terapii nebo při vzdělávání) se opírám o člověkem centrovaný přístup (PCA – Person Centered Approach dle C.R.Rogerse).

Jsem absolventka psychoterapeutického výcviku v Integrativní rodinné terapii a řady nejrůznějších kurzů (motivační rozhovory, krizová intervence, práce se skupinou, koučování, rodinné poradenství, mediace atp.) Od roku 2018 jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v PCA a také jsem dlouholetou účastnicí seberozvojové encounterové skupiny.

Práci s lidmi jsem se začala věnovat v roce 2006 a většinu času jsem se pohybovala v neziskových organizacích poskytujících sociální služby osobám v náročných životních situacích a komplikovaných mezilidských vztazích. V soukromém životě jsem hlavně máma dvouleté dcery.

Aktuálně se zabývám zejména tématy osobní síly, svobody a zodpovědnosti, a všímám si toho, jak se míra námi žité osobní síly projevuje nejen v našem chování, ale také v naší komunikaci. To, jak smýšlíme, se totiž nevyhnutelně promítá do našich slov:

  • Když si myslím, že XY nemůžu, tak toto přesvědčení reálně žiju (dělám příslušná rozhodnutí) a obdobně to i komunikuju navenek.

  • Stejně tak, pokud si myslím, že XY dokážu, tak podle toho žiju, i se to objevuje v mé komunikaci a v rozhodnutích, která dělám.

Ve způsobu našeho života i v námi používaných slovních vyjádřeních se tak ukazuje, do jaké míry si uvědomujeme svoji sílu, moc, zodpovědnost. Myšlenky, slova i způsob našeho života (chování) spolu tedy souvisí. Změníš jedno, ovlivníš tím to ostatní. A přesně to je esencí kurzu SÍLA SLOV.

Potkáme se v něm?