Podpůrná skupina pro fyzioterapeuty v Praze

...aneb Jak si zachovat psychické zdraví při náročné profesi

Chodí pozdě. Je cítít. Pořád mi nosí nějaké sladkosti. Je mi to nepříjemné...


Dá se to vůbec ustát? Je možné zůstat v klidu? Nebo se to dá nějak řešit? Otevřít, nebo neotevřít to téma s klientem?


Možná se ve vás míchá koktejl pocitů - bezradnost, občas strach, někdy asi taky trochu odpor a možná vás za to polévá i pořádná dávka studu... Míváte podobné pocity?


Rozhodně nejste sami! Řada těch, kteří pracují s lidmi a kteří se jich při své práci zároveň fyzicky dotýkají, někdy zažívali nebo dodnes zažívají nejrůznější nepříjemné emoce.


Jak se svým prožíváním naložit? A jak si s náročnými klienty nebo jinak náročnými pracovními situacemi (např. ve vztahu s vašimi kolegy nebo v souvislosti s vaším postojem k systému fyzioterapeutické péče) poradit?

Můžete se buď:

 • snažit nepříjemným klientům/situacím/emocím vyhýbat,
 • potlačovat svoje prožívání, snažit se na sobě nedat nic znát a následně sklízet "úspěchy" takového potlačování ve formě vlastních fyzických problémů,
 • nebo si emoce, které v dané situaci potlačíte, můžete později vylít na jiných lidech a zhoršit si tak svoje vztahy (často ty se svými nejbližšími),
 • případně své pocity můžete "řešit" alkoholem nebo jinými únikovými strategiemi,
 • a určitě máte i možnost pověsit svou profesi na hřebík a už nikdy neulevit žádnému klientovi od bolesti, a to ani takovému, s nímž byste nikdy žádné těžkosti neměli.

A nebo...

... se můžete přidat

ke skupině podobně naladěných fyzioterapeutů,

kteří mají zájem na tom pracovat se svými emocemi a kteří chtějí společně hledat řešení, jak zvládat práci s náročnými klienty nebo jak vyzrát na nejrůznější situace, které fyzioterapeutická praxe nabízí.

Co si vyberete?

Představte si, jaké by to bylo...

 • kdybyste potkali konkrétní lidi z vašeho oboru, kteří prožívají obdobné situace a pocity jako vy,
 • kdybyste měli možnost s takovými kolegy sdílet svoje nesnáze a vzájemně se podělit o svoje zkušenosti a strategie, které byly (nebo i nebyly) funkční,
 • kdybyste společně mohli přicházet na to, co by mohlo zafungovat přímo ve vaší konkrétní situaci,
 • kdybyste měli k dispozici prostor, kde byste mohli zároveň získávat i dávat,
 • kdybyste mohli navázat podpůrné vztahy díky bezpečnému prostředí zajištěnému dvěma facilitátorkami z oboru fyzioterapie a psychologie,
 • zkrátka kdybyste nemuseli být se svými emocemi a "neřešitelnými" situacemi sami.

Jsme dvě - Andrea a Martina - a samy máme zkušenost s účastí na podobných podpůrných skupinách. Jejich účinnost jsme zažily na vlastní kůži a chceme jejich myšlenku a přínosy předávat dál.

Dává nám proto smysl podpořit určitou skupinu lidí a rozhodly jsme se pro odborníky z oboru fyzioterapie. Jedna z nás se v tomto oboru profesně pohybuje a díky tomu vnímáme, že ne všichni fyzioterapeuti mají možnost bezpečně sdílet svoje profesní trable.

Pokud je to právě váš případ, rády bychom vám tuto možnost skupinového sdílení nabídly:

Aktuálně chceme sestavit skupinu pro max. 12 fyzioterapeutů, kteří jsou připraveni jít do akce, protože touží po větší pohodě při své práci.

SKUPINA JE UŽITEČNÁ ZEJMÉNA PRO SAMOSTATNĚ PRACUJÍCÍ FYZIOTERAPEUTY (OSVČ), KTERÝM CHYBÍ SDÍLENÍ S KOLEGY, ALE JAK UKAZUJE PRAXE, MOHOU ZE SKUPINY TĚŽIT I TI FYZIOTERAPEUTI, KTEŘÍ NA SVÝCH PRACOVIŠTÍCH KOLEGY MAJÍ.

Budeme se potkávat osobně v Praze, jednou za cca 2 měsíce v sobotu dopoledne (9:00-12:00, první setkání proběhlo 17.9.2022 a další se koná 26.11.2022 - všechno důležité organizační info ještě shrneme v závěru).

Co vás ve skupině čeká?

Vzájemné sdílení problematických momentů ve fyzioterapeutické praxi.

Hledání nových řešení v kruhu kolegů z oboru.

Spolupodílení se na růstu oboru.

Prostor pro výměnu užitečných kontaktů.

Bezpečné prostředí.

Úleva - je možná😊

Skupina nemá přesně daný program. Obsah vychází z potřeb a podnětů členů skupiny. Skupina bude tak přínosná, jakou si ji společně uděláme.

Benefity skupinové práce jsou léty prověřené a my o nich nepochybujeme, nicméně vše se bude odvíjet od toho, do jaké míry se rozhodnete být na skupině aktivní, upřímní a otevření. Je možné, že se kromě profesního rozvoje posunete i osobnostně. Čím víc budete vnímaví, tím spíš vám skupinová dynamika zaručí víc AHA momentů. Můžete zažít atmosféru, v níž lépe pochopíte svůj potenciál, lépe uvidíte sebe sama. Můžete tu také zažít, že duch skupinové soudržnosti má velkou sílu a že podpora druhého může pro člověka znamenat víc než konkurenční boj. Skupinový zážitek vás zkrátka může posunout dál nejen profesně, ale i lidsky. A to je podle nás v dnešní "obchodnické" době více než cenné.

Kdo pečuje o chod skupiny?

Mgr. Andrea Valošeková

Fyzioterapeutka a sociální pracovnice, absolventka sebezkušenostního modulu výcviku v psychodynamické psychoterapii SUR, kurzu krizové intervence a dalších seberozvojových kurzů. Andrea směřuje k celostnímu pohledu na člověka, vystudovala koordinovanou rehabilitaci. Vyznává efekt skupinové dynamiky a podpůrnost otevřeného sdílení. Aktuálně působí jako OSVČ v oblasti fyzioterapie a je rehabilitační poradkyní projektu Neztratit se ve stáří. Má víc než 25 let praxe v sociálních službách a zdravotnictví. Žije s manželem a 4letým křížencem Brekym.

Mgr. Martina Maierová

Psycholožka, terapeutka, absolventka psychoterapeutického výcviku v Integrativní rodinné terapii a řady nejrůznějších kurzů (motivační rozhovory, krizová intervence, práce se skupinou, koučování, rodinné poradenství, mediace atp.) Frekventantka psychoterapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) a dlouholetá účastnice seberozvojové encounterové skupiny. Autorka svépomocných technik pro duševní pohodu a máma 20měsíční dcery. Práci s lidmi se začala věnovat v roce 2006 a většinu času se pohybovala v neziskových organizacích poskytujících sociální služby osobám v komplikovaných mezilidských vztazích.

Naší prací je zejména:

 • organizační zajištění chodu skupiny - z hlediska místa konání a počtu účastníků, komunikace s účastníky
 • samotná práce se skupinou, ošetřování bezpečí ve skupině, práce s emocemi, podpora domluv ohledně nastavení fungování skupiny
 • propojování účastníků skupiny z hlediska jimi přinášených témat - v ideálním případě, aby si každý na každém tématu našel něco pro sebe, podpora ve sdílení postojů k danému tématu

Současnou cenu za účast na skupině jsme se rozhodly stanovit na 990,- Kč za osobu za jedno 3hodinové setkání, přestože celkově si svoji práci v tuto chvíli ceníme na 15.000,- Kč za 3hodinový blok dimenzovaný pro 12 osob. Je tedy možné, že se cena bude časem vyvíjet, každopádně za nižší cenu už skupinu nabízet nebudeme. Pokud se k nám ale přidáte teď, tak vám cenu 990,- Kč/os./3h. garantujeme min. po dobu 6 měsíců od data konání první skupiny (tedy od 17.9.2022 min. do 17.3.2023).

Možná si říkáte, zda je skupina pro vás. Možná pochybujete, jestli vám účast na skupině něco přinese. Možná nevěříte, že i vy můžete být pro ostatní přínosem. My věříme, že ANO.

Pojďme si ještě shrnout důležité organizační info:

Kdy:

2. setkání proběhne v sobotu 26.11.2022 od 9:00 do 12:00 (příchod možný 8:45-8:55)

Jak často:

1 tříhodinový blok v sobotu dopoledne každé cca 2 měsíce

Kapacita skupiny:

max. 12 osob

Kde:

Raisova 9, Praha 6

Cena:

990,- / osoba / 3h

Na co se můžete ještě ptát:

Je tato podpůrná skupina tzv. supervizí?

Ne, nejedná se o supervizi. Jedná se o skupinová setkávání za přítomnosti dvou facilitátorek, přičemž cílem těchto setkávání je vzájemné sdílení problematických profesních situací a vzájemná podpora v kruhu kolegů z oboru fyzioterapie. Dění na skupině může obsahovat prvky supervize a může zahrnovat i terapeutické vstupy, přestože se nebude jednat o terapeutickou ani supervizní skupinu.

Dozví se o průběhu dění na skupině můj nadřízený?

Organizátorky nepředávají žádné informace mimo skupinu a ostatním členům skupiny je doporučeno totéž. Pokud tedy nebude váš nadřízený účastníkem skupiny, pak by se k němu neměly žádné informace ze skupiny dostat.

Můžeme se skupiny zúčastnit společně s kolegy ze stejného zařízení?

Pokud to kapacita skupiny dovoluje, pak to možné je. Na skupině můžeme mluvit o tom, jaké to má pro vás přínosy nebo naopak zda existují nějaká rizika, která byste potřebovali na skupině ošetřit.

Kolika setkání se musím zúčastnit? K čemu se zavazuji svojí přihláškou?

Svojí přihláškou se zavazujete pouze k účasti na jednom setkání. O účasti na dalších setkáních se budete rozhodovat až na daném setkání, kdy budeme domlouvat další termín.

Kdy a jakým způsobem probíhá platba?

Platba za účast na vaší první skupině je splatná do 14 dnů od přihlášení. Kapacita skupiny je však omezená a datum připsání platby na účet rozhoduje o závazné rezervaci místa ve skupině. Z tohoto důvodu doporučujeme s platbou příliš neotálet.

Platba za každé další setkání je do 14 dnů od data poslední skupiny. Poté vám již bohužel nemůžeme místo ve skupině garantovat a nabídneme jej dalším zájemcům.

Co když pošlu platbu, ale nakonec se nebudu moct zúčastnit?

Doporučujeme udělat maximum pro to, abyste se uhrazeného setkání mohli zúčastnit, neboť storno poplatek činí 100 % výše platby. Jedinou výjimkou jsou vážné zdravotní důvody potvrzené lékařem, kdy vaši platbu rády přesuneme na setkání, kterého se již budete moct zúčastnit.

Jak se vlastně můžu přihlásit?

Přihlásit se můžete výhradně přes kontaktní formulář níže. Do dvou dnů vás budeme informovat, zda pro vás ještě máme volné místo, a pokud ano, zašleme vám zároveň podklady pro platbu. Jakmile od vás platbu obdržíme, vyrozumíme vás o stavu rezervace vašeho místa. Jak jsme již uvedly výše, kapacita skupiny je omezená a datum připsání platby na účet rozhoduje o závazné rezervaci místa ve skupině. Z tohoto důvodu doporučujeme s platbou příliš neotálet - skupina je zkrátka pouze pro ty, jejichž platba dorazí mezi prvními dvanácti platbami. Ostatní platby budeme vracet zpět.

A co napsat závěrem? Snad jen, že čas na vaše rozhodnutí je právě teď. Počet míst je omezený a postupně už ubývají. Máte-li ještě nějakou otázku, neváhejte se na nás obrátit. Je-li vám vše jasné a chcete se ihned přihlásit, budeme se těšit na vaši přihlášku. Odesláním přihlášky projevujete svůj souhlas s podmínkami uvedenými na této stránce.

Vyplňte do půlnoci 24.11.2022 všechny potřebné údaje

a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Přihláška odeslaná po uvedeném datu se již bude vztahovat na setkání, které proběhne 21.1.2023.