Online konzultace
Sem vložte podnadpis

Skype konzultace

Online konzultace probíhají prostřednictvím služby Skype (tento program si můžete případně stáhnout zde: https://www.skype.com/cs/get-skype/).

Na Skype mě najdete pod jménem: "Martina Maierová - Konzultace" (můžete mě dohledat mj. přímo kliknutím na tento odkaz: https://join.skype.com/invite/jxhbgB707D6c).

Termín skype konzultace je potřeba domluvit vždy předem, a to buď telefonicky, e-mailem nebo přes kontaktní formulář (viz. kontakty).

Cena jedné konzultace v délce 50 min. činí 800,- Kč, splatné bankovním převodem (č. ú. 670100-2215329064/6200) před zahájením konzultace. Případně vám můžu vystavit fakturu.

Objednáním se, tj. vzájemným domluvením se na termínu konzultace, souhlasíte s těmito podmínkami a dále se zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady upravují zejména způsob, jakým budu nakládat s vašimi kontaktními údaji, které mi poskytujete za účelem objednání se a provádění platby (jméno, telefon, e-mail, příp. fakturační údaje).

V domluvený čas zahajte Skype hovor - budu vás očekávat. Je na vás, jestli zvolíte videohovor nebo audiohovor bez obrazu.

Můžeme konzultovat jednorázově i se domluvit na dlouhodobější spolupráci. Z každého domluveného termínu je možné se omluvit minimálně 24 hodin předem, jinak je potřeba danou konzultaci uhradit. Termín rezervuji vždy pouze pro vás a v kratší lhůtě zpravidla není možné jej nabídnout jiným klientům tak, aby jej mohli využít.

Z konzultací se nepořizují žádné záznamy. O průběhu konzultací nepředávám informace třetím osobám. Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. Zachovávám mlčenlivost.