Konzultace v Praze

Z DŮVODU MATEŘSKÉ DOVOLENÉ JSOU CCA DO LÉTA 2021 VEŠKERÉ SLUŽBY DOČASNĚ PŘERUŠENY.

Osobní konzultace

Jak pracuji

Poskytuji individuální konzultace pro dospělé, tzn. pro jednotlivce. Při své práci uplatňuji nedirektivní přístup. Druhého člověka respektuji jako svébytnou osobu, která je zodpovědná za svůj způsob života. Věřím, že každý jsme tím nejlepším expertem na svůj život a nikoliv na život ostatních. Mně pak nepřísluší udílet jakékoliv rady, protože jsem přesvědčená, že všechny potřebné zdroje má klient k dispozici uvnitř sebe.

Mým úkolem je vytvářet takové podmínky, abyste se jakožto klienti cítili během konzultace přijímaní a vnímali bezpečný prostor pro zabývání se svými nejrůznějšími myšlenkami, emocemi, motivy či potřebami a abyste nacházeli možná řešení sami v sobě. V konzultacích věnuji maximální možné úsilí aktivnímu naslouchání a sdělování druhému, jak mu v dané chvíli rozumím. Věřím, že takový způsob kontaktu s lidmi může mít terapeutický efekt.

V jakých situacích se na mě můžete obrátit?

Trápí-li vás životní nespokojenost, cítíte-li potřebu změny nebo potřebu podpory, a to zejména v oblasti mezilidských vztahů a v oblasti vašeho aktuálního vztahu k sobě sama, k práci, studiu a dalším činnostem. Zkrátka - pokud se chcete cítit lépe sami se sebou i s druhými lidmi.

Podmínky spolupráce

Individuální terapeutické konzultace formou "face to face" probíhají na adrese Školská 32, Praha 1.

Termín osobní konzultace je potřeba domluvit vždy předem, a to buď telefonicky, e-mailem nebo přes kontaktní formulář (viz. kontakty).

Cena jedné konzultace v délce 50 min. činí 800,- Kč, splatné hotově na konci sezení nebo bankovním převodem (č. ú. 670100-2215329064/6210) před zahájením konzultace. Případně vám můžu vystavit fakturu.

Objednáním se, tj. vzájemným domluvením se na termínu konzultace, souhlasíte s těmito podmínkami a dále se zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady upravují zejména způsob, jakým budu nakládat s vašimi kontaktními údaji, které mi poskytujete za účelem objednání se a provádění platby (jméno, telefon, e-mail, příp. fakturační údaje).

Můžeme konzultovat jednorázově i se domluvit na dlouhodobější spolupráci (vzhledem k ukončení pronájmu prostor souvisejícím s mým nástupem na MD lze konzultovat osobně max. do 30.11.2020, resp. dle aktuálních covid-opatření, do 18.12.2020 je možné využít skype konzultace). Z každého domluveného termínu je možné se omluvit minimálně 24 hodin předem, jinak je potřeba danou konzultaci uhradit. Termín rezervuji vždy pouze pro vás a v kratší lhůtě zpravidla není možné jej nabídnout jiným klientům tak, aby jej mohli využít.

Při příchodu použijte zvonek "V sobě doma". Na konzultaci prosím nepřicházejte dříve než 5 minut předem. Děkuji za pochopení.

Z konzultací se nepořizují žádné záznamy. O průběhu konzultací nepředávám informace třetím osobám. Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. Zachovávám mlčenlivost.