Kdo jsem a kudy kráčím?

Mgr. Martina Maierová

Jsem psycholožka a terapeutka, která vás bude ráda doprovázet na cestě k vám samým.


O mně:


Vzdělá(vá)ní:

Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala řadu nejrůznějších kurzů (motivační rozhovory, krizová intervence, práce se skupinou, koučovací techniky, rodinné poradenství, práce s terapeutickým pískovištěm, metody diagnostiky rodiny, mediační techniky atp.). Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v integrativní rodinné terapii. V průběhu let jsem si ale uvědomila, že mi jsou nejbližší nedirektivní, neexpertské přístupy. Aktuálně proto procházím dlouhodobým slovenským psychoterapeutickým výcvikem v PCA (člověkem/klientem centrovaná terapie dle C.R.Rogerse).


Zaměstnání:

Od roku 2006 jsem se věnovala činnostem v organizacích poskytujících sociální služby zejména osobám v komplikovaných mezilidských vztazích (postupně jsem spolupracovala např. s těmito organizacemi: Jahoda, JAKA, Prev-Centrum, Neposeda, Dům tří přání, Centrum sociálních služeb Praha).

Několik let jsem působila také jako lektorka, a to v oblasti primární prevence rizikového chování a ve skupinovém sociálně-terapeutickém programu (v rámci organizace Prev-Centrum, 2010-2014).

V letech 2014-2017 jsem pracovala v organizaci Dům tří přání. Podporovala jsem děti prostřednictvím práce s celou rodinou. Pracovala jsem sociálně terapeuticky s využitím prvků mediace, rodinné terapie a terapie hrou; konzultovala jsem s dětmi, dospělými i rodinami. Poskytovala jsem sociálně-aktivizační službu, většinou ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

V letech 2017-2018 jsem poskytovala odborné sociální poradenství v rámci Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (pod hlavičkou Centra sociálních služeb Praha), a od roku 2015 (s roční pauzou v roce 2019 a půlroční pauzou v roce 2021) nabízím terapeutické konzultace v rámci své soukromé praxe.


Zájmy:

Mojí hlavní pracovní činností je teď péče o dceru (nar. 02/2021) a jakákoliv moje práce v oboru psychologie teď vlastně patří mezi moje volnočasové aktivity. V kombinaci s procházkami a setkáváním s přáteli je to přesně to, co teď dělat chci.

Kurzy a výcviky:

od 2018 dosud - Psychoterapeutický výcvik v PCA (Inštitút psychoterapie a socioterapie, Slovensko, 176 hod./ročně)

od 2015 dosud - Encounter (skupina osobnostního růstu), V sobě doma, 70 hod./ročně

2014-2018 - Psychoterapeutický výcvik v Integrativní rodinné terapii, Institut Petra Boše, 700 hod.

2018 - Kurz mediace, JUDr.Medková, 50 hod.

2018 - Focusing - tělesně zakotvené prožívání, DCHB, 8 hod.

2017 - Koučovací přístup v praxi, Edupol, 12 hod.

2016 - Mediační techniky v práci s rodinou, Edupol, 12 hod.

2015 - Metody diagnostiky rodiny, Centrum pro rodinu a sociální péči, 24 hod.

2015 - Využití terapeutického pískoviště v práci s dětmi a rodinou, Porta Brno, 12 hod.

2014 - Výcvik v motivačních rozhovorech, ČAS, 48 hod.

2013-2014 - Základní kurz krizové intervence, Remedium Praha, 51 hod.

2013 - Kurz rodinného poradenství, Prev-Centrum, 121 hod.

2012 - Komunikace s klientem v poradenství, Neziskovky.cz, 7 hod.

2010-2011 - Kurz Mentor pro práci s lidmi po výkonu trestu odnětí svobody, SPJ (Rubikon), 60 hod.

2010 - Kurz pro lektory primární prevence rizikového chování, Prev-Centrum, 110 hod.

2010 - Školení pro hlavní zástupce dobrovolnických projektů, NROS/PŠL, 32 hod.

2009 - Aktivní účast na dvou setkáních Výcviku v kontaktní práci, ČAS, 42 hod.

2008 - Preventivní témata, ČAS, 6 hod.

2007 - Kurz pro začínající pracovníky a dobrovolníky v soc. službách, ČAS, 20 hod.

2006-2008 - 4 víkendové výcviky týmové spolupráce dobrovolníků, Jahoda, 64 hod.

Odborné stáže:

2014-2018 - Anima, z.ú. - rodinná terapie, Praha 2

2017 - Sociálně právní poradna CSSP, Praha 1

2017 - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - CSSP  (detašovaná pracoviště Praha 3 a 12)

2017 - Triangl - centrum pro rodinu - CSSP , Praha 3

2013 - Dětské krizové centrum, Praha 4, 40 hod.

2013 - Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu-východ, 40 hod.

2013 - Pracoviště školního psychologa, Gymnázium Budějovická, Praha 4, 40 hod.

2012 - Odd. následné režimové péče pro muže léčící se ze závislosti, PN Bohnice, 40 h.

2012 - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Praha 4, 20 hod.

2012 - Oddělení dětské psychiatrie, Krajská nemocnice Liberec, 40 hod.

2012 - Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9, 40 hod.

2012 - Rodinná terapie, Ambulantní léčba - Prev-Centrum, 20 hod.

2012 - Selektivní primární prevence, Programy primární prevence - Prev-Centrum

2011 - Spolupráce s koordinátorkou sociální prevence ÚMČ Praha 13

2010 - Spolupráce s NZDM JednaTrojka, Proxima Sociale, Praha 13

2010 - Realizace výzkumu školní gramotnosti v mateřské škole Na Vrcholu, Praha 3

2007 - Souvislá praxe v o.s. Jahoda, Praha 9

2006 - Souvislá praxe na ÚMČ Praha 8, odbor sociální, oddělení sociální péče

Poznejte můj hlas...

Sympatie vůči hlasu vašeho terapeuta mohou být důležité. Seznamte se předem s mým hlasem během relaxace pěti smyslů.