Terapeutické konzultace

Z DŮVODU MATEŘSKÉ DOVOLENÉ JSOU CCA DO LÉTA 2021 VEŠKERÉ SLUŽBY DOČASNĚ PŘERUŠENY.

Jak pracuji

Poskytuji individuální konzultace pro dospělé, tzn. pro jednotlivce. Při své práci uplatňuji nedirektivní přístup. Druhého člověka respektuji jako svébytnou osobu, která je zodpovědná za svůj způsob života. Věřím, že každý jsme tím nejlepším expertem na svůj život a nikoliv na život ostatních. Mně pak nepřísluší udílet jakékoliv rady, protože jsem přesvědčená, že všechny potřebné zdroje má klient k dispozici uvnitř sebe.

Mým úkolem je vytvářet takové podmínky, abyste se jakožto klienti cítili během konzultace přijímaní a vnímali bezpečný prostor pro zabývání se svými nejrůznějšími myšlenkami, emocemi, motivy či potřebami a abyste nacházeli možná řešení sami v sobě. V konzultacích věnuji maximální možné úsilí aktivnímu naslouchání a sdělování druhému, jak mu v dané chvíli rozumím. Věřím, že takový způsob kontaktu s lidmi může mít terapeutický efekt.

V jakých situacích se na mě můžete obrátit?

Trápí-li vás životní nespokojenost, cítíte-li potřebu změny nebo potřebu podpory, a to zejména v oblasti mezilidských vztahů a v oblasti vašeho aktuálního vztahu k sobě sama, k práci, studiu a dalším činnostem. Zkrátka - pokud se chcete cítit lépe sami se sebou i s druhými lidmi.

Obecné podmínky spolupráce

Poskytuji osobní konzultace v Praze (Školská 32, Praha 1) a online konzultace přes Skype.

Cena jedné konzultace v délce 50 minut činí 800,- Kč. Případně vám můžu vystavit fakturu.

Termín konzultace a její typ (osobní setkání či přes Skype) je potřeba domluvit vždy předem, a to buď telefonicky, e-mailem nebo přes kontaktní formulář (viz. kontakty).

Objednáním se, tj. vzájemným domluvením se na termínu konzultace, souhlasíte s těmito podmínkami a dále se zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady upravují zejména způsob, jakým budu nakládat s vašimi kontaktními údaji, které mi poskytujete za účelem objednání se a provádění platby (jméno, telefon, e-mail, příp. fakturační údaje).

Můžeme konzultovat jednorázově i se domluvit na dlouhodobější spolupráci. Z každého domluveného termínu je možné se omluvit minimálně 24 hodin předem, jinak je potřeba danou konzultaci uhradit. Termín rezervuji vždy pouze pro vás a v kratší lhůtě zpravidla není možné jej nabídnout jiným klientům tak, aby jej mohli využít.

Z konzultací se nepořizují žádné záznamy. O průběhu konzultací nepředávám informace třetím osobám. Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. Zachovávám mlčenlivost.


Podrobnější podmínky poskytování jednotlivých druhů konzultací naleznete zde:

Osobní konzultace

Skype konzultace