Terapeutické konzultace
Sem vložte podnadpis

Jak pracuji

Poskytuji individuální konzultace pro dospělé. Při své práci uplatňuji nedirektivní přístup. Druhého člověka respektuji jako svébytnou osobu, která je zodpovědná za svůj způsob života. Věřím, že každý jsme tím nejlepším expertem na svůj život a nikoliv na život ostatních. Mně pak nepřísluší udílet jakékoliv rady, protože jsem přesvědčená, že všechny potřebné zdroje má klient k dispozici uvnitř sebe.

Mým úkolem je vytvářet takové podmínky, abyste se jakožto klienti cítili během konzultace přijímaní a vnímali bezpečný prostor pro zabývání se svými nejrůznějšími myšlenkami, emocemi, motivy či potřebami a abyste nacházeli možná řešení sami v sobě. V konzultacích věnuji maximální možné úsilí aktivnímu naslouchání a sdělování druhému, jak mu v dané chvíli rozumím. Věřím, že takový způsob kontaktu s lidmi může mít terapeutický efekt.

V jakých situacích se na mě můžete obrátit?

Trápí-li vás životní nespokojenost, cítíte-li potřebu změny nebo potřebu podpory, a to zejména v oblasti mezilidských vztahů a v oblasti vašeho aktuálního vztahu k sobě sama, k práci, studiu a dalším činnostem. Zkrátka - pokud se chcete cítit lépe sami se sebou i s druhými lidmi.

Podmínky spolupráce

Tyto podmínky se týkají terapeutických konzultacích, která probíhají formou osobních setkání v terapeutické místnosti ve Školské 32 v Praze. Po dobu trvání nouzového stavu je nabídka těchto konzultací přerušena. Aktuálně můžete využít bezplatných skype konzultací - více informací zde.


Cena jedné konzultace v délce 50 min. činí 600,- Kč, splatné hotově na konci sezení nebo bankovním převodem (č. ú. 670100-2215329064/6200) před zahájením konzultace. Případně vám můžu vystavit fakturu.

Můžeme se setkat jednorázově i se domluvit na dlouhodobější spolupráci. Z každého domluveného termínu je možné se omluvit minimálně 24 hodin předem, jinak je potřeba danou konzultaci uhradit. Termín rezervuji vždy pouze pro vás a v kratší lhůtě zpravidla není možné jej nabídnout jiným klientům tak, aby jej mohli využít.

Objednáním se, tj. vzájemným domluvením se na termínu konzultace, souhlasíte s těmito podmínkami a dále se zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady upravují zejména způsob, jakým budu nakládat s vašimi kontaktními údaji, které mi poskytujete za účelem objednání se a provádění platby (jméno, telefon, e-mail).

Z konzultací nepořizuji žádné záznamy. Nepředávám informace třetím osobám, nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. Zachovávám mlčenlivost.

Při příchodu použijte zvonek "V sobě doma". Na konzultaci prosím nepřicházejte dříve než 5 minut předem. Děkuji za pochopení.


Jak se objednat

Kontaktujte mě pomocí telefonu, e-mailu či kontaktního formuláře (všechny kontakty, včetně adresy konzultační místnosti, najdete zde).